Trung tâm hỗ trợ

Bảo mật

Ai được phép điều khiển máy tính của tôi?
Người khác chỉ điều khiển được máy tính của bạn nếu bạn chia sẻ ID và Pass ghi trên phần mềm cho họ. ID và Pass này được sinh ra ngẫu nhiên mỗi khi bạn mở UltraViewer. Do đó người lạ không thể tự nhiên truy cập vào máy tính của bạn.
Tôi sẽ có nguy cơ gì nếu cho người lạ điều khiển máy tính của mình?
Về nguyên tắc, chỉ cho người khác điều khiển máy tính nếu bạn thực sự tin tưởng họ. Nếu bạn thực sự phải để một người lạ điều khiển máy tính của mình để hỗ trợ, bạn cũng không nên quá lo lắng vì mọi thao tác của người đó bạn đều có thể quan sát trên màn hình và có thể giằng lại chuột bất kì khi nào bạn muốn. Như vậy, việc duy nhất để an toàn là hãy để mắt đến việc điều khiển của họ nếu trong máy của bạn chứa dữ liệu nhạy cảm.
Người khác có thể lấy trộm số seri-key của tôi khi tôi cho họ dùng máy của mình?
Khi nhập số seri-key vào phần mềm, phần mềm sẽ mã hóa thông tin số seri-key mà bạn nhập vào bằng 2 lớp mã hóa ở dạng một chiều, do đó tin tặc sẽ không thể dịch ngược được số seri-key của bạn. Số seri-key cũng có chiều dài 24 kí tự (từ A-Z và từ 0-9) với tổng số kết quả là 37 lũy thừa 24 khiến việc dò ra số seri-key là không thể.