Trung tâm hỗ trợ

Cài đặt

Cách cài đặt UltraViewer như thế nào?
Việc cài đặt phần mềm rất đơn giản, các bạn tải phần mềm trên website về rồi chạy file Setup và cài đặt như bình thường.
Cách gỡ cài đặt phần mềm như thế nào?
Phần mềm rất nhẹ nên không ảnh hưởng tới dung lượng máy tính. Tuy nhiên nếu bạn muốn gỡ phần mềm , chỉ cần vào Start -> Control Panel -> Add or remove programs và chọn UltraViewer để gỡ phần mềm
Phần mềm UltraViewer có chạy trên hệ điều hành MacOS không?
Hiện tại phần mềm UltraViewer chỉ chạy trên hệ điều hành Window. Chúng tôi sẽ có ý định phát triển phiên bản cho MacOS trong thời gian tới.