Centrum Wsparcia

Użyj

Jak uzyskać zdalny dostęp do innych komputerów?
Należy poprosić klienta o przesłanie identyfikatora i hasła wyświetlanego w oprogramowaniu UltraViewer. Wprowadź ten identyfikator i hasło do oprogramowania i naciśnij przycisk 'Połącz'.
Jak zezwolić innym osobom na zdalne sterowanie moim komputerem?
Wysyłasz identyfikator i hasło wyświetlane na ekranie UltraViewer do swojego partnera i prosisz go o połączenie się z tym identyfikatorem i hasłem.
Jak rozmawiać z ludźmi, z którymi jestem zdalnie połączony?
Podczas zdalnego sterowania komputerem partnera, można nacisnąć F1 (domyślny klawisz skrótu), pojawi się okno czatu i można rozmawiać bardzo wygodnie. Kiedy nie używasz okna czatu, możesz nacisnąć F1 ponownie, aby je wyłączyć.
Jak zatrzymać sesję zdalną, gdy mój partner zdalnie steruje moim komputerem?
To bardzo proste, wystarczy zamknąć UltraViewer i Twój partner nie będzie już mógł kontrolować Twojego komputera.