ศูนย์สนับสนุน

ซื้อซอฟต์แวร์

UltraViewer สนับสนุนวิธีการชำระเงินใด ๆ ?
คุณสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์ UltraViewer ผ่านรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น การใช้บัตรเอทีเอ็มที่สามารถชำระเงินออนไลน์ บัตรการชำระเงินระหว่างประเทศ (Visa, MasterCard, JCB) ชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต การชำระเงินโดยการสแกน QR ในธนาคารบนมือถือในโทรศัพท์
วิธีการซื้อซอฟต์แวร์?
หากคุณเป็นคน8;ơ86, คุณสามารถเยี่ยมชม รายการราคาสินค้าและการลงทะเบียน บัญชีสำหรับผู้ประกอบการ แล้วคุณเพิ่มเงินในบัญชีของคุณ เพื่อสร้างรหัสและป้อนซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมโยงบัญชีกับซอฟต์แวร์